Inwonende thuiszorgdienst voor families die getroffen worden door Alzheimer

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2016

Waversesteenweg, 1326
1160
Bruxelles
+32 (0)2 673 75 00
 • Sociale missie

Respijtzorg en begeleiding aan huis voor mantelzorgers van een gezinslid dat aan de ziekte van Alzheimer (of een andere vorm van dementie) lijdt en die in de schoot van het gezin zelf blijft wonen.

Baluchon AlzheimerWat doet baluchon Alzheimer?

 • Dienst 'baluchonnage': de vzw biedt tijdelijke vervanging aan, aan huis, van de mantelzorger die zich over het gezinslid met Alzheimer ontfermt. Deze service bestaat dankzij de inzet van een 20-tal 'baluchonneuses' over heel België. Zij kunnen de dagdagelijkse taken van de verzorgende persoon op zich nemen. Zo kan de verzorging 24/24u worden aangeboden voor minimum 3 en maximum 14 dagen. De vzw Baluchon Alzheimer Belgique verzorgt in totaal een 300-tal dagen per jaar, verspreid over 30 gezinnen. De gezinnen kunnen maximaal 21 dagen/jaar gebruik maken van de dienst.

 • Opleidingen voor het team van 'baluchonneuses': de 4 tot 6-daagse opleiding wordt geleid door een externe coach, die een opleiding ervaringsvalidering en communicatietechnieken (SNV, ouderenzorg, kunsttherapie enz.) volgde.

 • Deelname aan onderzoek naar respijtzorg: in het kader van een onderzoek van de UGent, met als doel te onderzoeken hoe men mantelzorgers van patiënten met dementie het beste kan ondersteunen door middel van respijtzorg, recruteert de vzw  124 gezinnen. De prospectiefase loopt van 2016 tot 2017 en reeds 60 families meldden zich aan. Zij zullen gedurende 12 maanden worden gevolgd en krijgen 5 dagen 'baluchonnage' aangeboden die door de vzw zelf zullen worden bekostigd.

De vzw Baluchon Alzheimer België zorgt voor de coördinatie van de geconsolideerde activiteiten van 3 vzw's (BA België, BA Wallonie en BA Vlaanderen). Samen willen ze het totaal van 1000 dagen baluchonnage bereiken (500 in Wallonië, 300 in Brussel, 200 in Vlaanderen), verspreid over  100 gezinnen.

Hoe kan je helpen?

Financiële steun voor:

 • De kosten van een baluchonnage betalen (lonen, omkadering, vorming, algemene onkosten), dooronvoldoende openbare steun: 500 € komt overeen met 1 dag baluchonnage (alle kosten inbegrepen)

 • De kosten van die de vorming van de baluchonneuse met zich meebrengt:  1.000 € dekt 1 herbronningsdag (honorarai, verplaatsingskosten, zaal, catering)

 • Een meerjarige verbintenis voor mecenaat (1.000 € - 2.500 € - 5.000 €)

Vrijwilligers in België:

 • begeleiding van begunstigden: kandidaat-baluchonneuses (ervaring met thuiswerk en/of kwetsbaar publiek vereist)

 • Beheerder belast met de openbare aangelegenheden (opvolging van de politieke aspecten en lobbying)
 • logistieke hulp

 • fondsenwerving

Update 2019

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 18/11/2020