Vrijetijdsinitiatieven voor kinderen en jongeren met autisme

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2010

Molenstraat 79/1
3630
Maasmechelen
+32 0492 228 492

De missie van Autisme Leeft

Autisme Leeft gelooft in de krachten van mensen met ASS en in een open samenleving waarin het ontwikkelen van talenten en het verbreden van een sociaal netwerk ter verhoging van de levenskwaliteit een recht is voor iedereen. De vrije keuze van de persoon met ASS is het uitgangspunt in het vinden van een gevarieerd vrijetijdsaanbod waarbij gelijkwaardigheid en diversiteit centraal staan.

 

Wat doet Autisme Leeft?

 

De VZW Autisme Leeft is een vrijwilligersorganisatie die zich tot doel stelt vrije tijd en andere vormen van ondersteuning te organiseren en te stimuleren voor personen met een autisme spectrum stoornis (ass) en hun omgeving via cuturele, socio-culturele, sportieve en educatieve activiteiten.

Dit doel bereiken we momenteel via:

 • 3 gespecialiseerde speelpleinwerkingen de Puzzel voor kinderen en jongeren (3 tot 21 jaar) met een autismespectrumstoornis tijdens de schoolvakanties in Hasselt, Maasmechelen en Overpelt (zomer 2018: 186 kinderen). Hier werken we met een 1 op 1 begeleiding.
 • Een jeugdwerking de Spetters voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen (6 tot 35 jaar) met een autismespectrumstoornis tijdens de weekends op zaterdagnamiddag en -avond (werkjaar 2018: 160 actieve leden);
 • paarden- en crea-atelier Paardenkriebels te Diepenbeek.

 

Verder informeren we ouders en het werkveld over mogelijke vrijetijdsactiviteiten via onze FB-pagina en een sociale kaart gelinkt aan de website (in ontwikkeling). We sensibiliseren en vormen externen via diverse initiatieven.

 

Hoe kan jij Autisme Leeft helpen?

 

 • Financiële steun

Autisme Leeft vzw organiseert in 3 regio’s in Limburg (Hasselt, Maasmechelen en Overpelt) gespecialiseerde speelpleinwerkingen de Puzzel voor kinderen en jongeren met autisme van 3 tot 21 jaar. In 2016 namen 180 kinderen en jongeren hieraan deel. Voor de organisatie van de 3 speelpleinen en de jeugdwerking ontvangt Autisme Leeft vzw een gedeeltelijke personeelssubsidie voor een algemeen coördinator. Daarnaast worden alle taken opgenomen door 280 vrijwilligers:

 • 3 regioverantwoordelijken nemen de algemene leiding en supervisie waar
 • Per regio 4 tot 6 groepsverantwoordelijken die de volledige voorbereiding, organisatie en uitvoering ter plekke op zich nemen
 • Per kind wordt een kindbegeleider gezocht die individueel het kind begeleidt bij de uitvoering van de activiteiten.

Al deze vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding: de regioverantwoordelijken de gangbare toegelaten vrijwilligersdagprijs, de groepsverantwoordelijken krijgen 25 €/ dag, de kindbegeleiders ontvangen 10 €/dag.
De kost voor de speelpleinwerkingen alleen al, bedroeg in 2016 34.665,85 €. Als erkende vrijwilligersorganisatie ontving Autisme Leeft in 2016 van de Vlaamse Gemeenschap een subsidie van 13.728,72 €. Ondanks een deelnameprijs van 8 € per dag betaald door de ouders is dit nog ruim onvoldoende om deze vrijwilligerskosten, laat staan de werkingskosten, betaald te krijgen en is de vzw voor haar activiteiten afhankelijk van giften.

 

 • Vrijwilligers

 • administratie en secretariaat
 • hulp bij evenementen en campagnes
 • animatie
 • vervoer
 • webmastering en ICT
 • social media beheer
 • begeleiden van kinderen en jongeren tijdens de speelplein- en jongerenwerking
 • logistieke hulp in de speelpleinwerking (onderhoud keuken, eetzaal, ...)

 

 • Materiaal

 • drank en snack (wafels, koeken, fruit) voor de speelpleinwerking
 • informatica/burotica: laptops / beamer / professionele copier, printer...
 • speelgoed en knutselmateriaal
 • werkgereedschap, naaimachines, naaimateriaal, kook- en bakgerei
 • kleding en huishoudlinnen
 • meubelen
 • hygiëne en onderhoudsprodukten
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 24/02/2020