Organiseert basis- en lager secundair onderwijs voor kansarme Mayakinderen in Guatemala.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2013

't Veldeke 4
3040
Sint Agatha Rode
(+32) 016/44 57 78

De missie van Ajpopoli

Kwaliteitsvol onderwijs bieden aan kansarme Mayakinderen in het bergdorp San Juan Comalapa in Guatemala met als doel hen een goede basis te geven voor eventuele verdere studies of een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. Er wordt nadruk gelegd op gendergelijkheid, wat niet evident is bij de arme bevolking in Latijns Amerika. De school, opgestart en geleid door Mayaleerkrachten, biedt ook medische en sociale steun aan de gezinnen van de leerlingen.

Wat doet Ajpopoli?

Centro Educativo Ajpopoli Ak'wala' y Noj'

 • De volledige financiering van deze school en haar 24 personeelsleden (de school verschaft onderwijs tot en met het derde middelbaar aan ± 300 leerlingen)

 • De financiering van de infrastructuur en het onderhoud van de school

 • Via het sociaal fonds hulp bieden bij noodsituaties in de gezinnen van de leerlingen: medische kosten, voedsel, kleding, schoenen, schoolmateriaal, ...

 • Advies en ondersteuning bieden bij familiale problemen in de gezinnen.

Hoe kan jij Ajpopoli helpen?

Financiële steun 

 • Via peetouderschap: peetouder worden van een Mayakind kost €21 per maand of €250 per jaar (fiscaal  aftrekbaar via Scheut Ontwikkelingssamenwerking). De peetouder krijgt jaarlijks een foto en schoolresultaten van het petekind en kan met haar/hem corresponderen. Indien gewenst zorgt de vzw voor de nodige vertalingen.

 • Via giften (fiscaal aftrekbaar vanaf €40 per jaar via Scheut Ontwikkelingssamenwerking).

 • Via sponsering voor de aankoop van:

  • Pc’s (+/- €3.000)

  • Medisch materiaal voor leerlingen met fysieke beperkingen o.a. incontinentiemateriaal (+/-€1.000) en orthese (+/- €800)

  • School apotheek

  • Traditionele muziekinstrumenten zoals marimba, fluit, tamboer….(+/- €5.000)

  • Nieuw meubilair voor de basisschool (+/- €1.000 per klas)

  • Aankoop van Spaanse en Engelse literatuur voor de schoolbibliotheek.

Vrijwilligers in België

 • fondsenwerving
 • logistieke hulp

Vrijwilligers in het buitenland

 • schoolbegeleiding: Engelse conversatie met de leerlingen.
Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 03/04/2021