Spring de rivieren in om de planeet te redden !

In het kader van de Internationale dag van het bos op 21 maart en de Wereld Waterdag op 22 maart hadden we de gelegenheid om Markus Neumann, Philanthropy Manager van GoodPlanet Belgium, te interviewen. Ontdek in dit artikel wat GoodPlanet Belgium juist doet, wat hun uitdagingen voor het jaar 2023 zijn en hoe ze deze gaan realiseren.

Kan u om te beginnen GoodPlanet Belgium kort voorstellen?

“GoodPlanet Belgium is 25 jaar geleden opgestart met een focus op water, propere rivieren en het belang van water wereldwijd. Onze tweede focus was educatie voor duurzame ontwikkeling. Jaarlijks gaan we nu naar 4000 scholen in heel België om hen te inspireren, te coachen en concrete acties op te zetten rond onze 7 thema’s (water, natuur, klimaat, energie, circulaire economie, voeding en mobiliteit) waarmee we gemiddeld 500 000 leerlingen per jaar bereiken.”

 

Wat waren de gevolgen van de coronapandemie voor GoodPlanet Belgium?

“Aangezien we een echte terreinorganisatie zijn, die elke dag naar scholen en bedrijven gaat, heeft dit wel een grote impact gehad op onze activiteit. Voor de pandemie, telde Goodplanet 82 werknemers. Dit aantal nam tijdens de pandemie af tot 61 werknemers. Gelukkig is daar door de toenemende interesse voor duurzaamheid weer snel verandering in gekomen. Vandaag zijn we terug met meer dan 100 collega’s. De pandemie heeft ook zware financiële gevolgen gehad voor GoodPlanet.”

 

Hoe verklaar je deze grote toename van het personeel?

“Het gaat jammer genoeg niet goed met onze planeet. Dat weten we allemaal. Meer en meer mensen willen daar iets aan doen en de handen uit de mouwen steken. Via hun bedrijf, school, vereniging etc. komen ze dan bij GoodPlanet terecht als deelnemer in één van de projecten, voor een workshop, een duurzame teambuilding of een concrete terreinactie. We hebben grote ambities, maar de nood is nog groter.

Afbeelding
education_bees
©GoodPlanet Belgium

Hoe sensibiliseren jullie momenteel al jullie doelgroepen over de verschillende problematieken?

“Dat doen we aan de hand van onze 100 verschillende projecten en campagnes zoals bijvoorbeeld ‘Een hart voor bijen’ om de biodiversiteit een boost te geven of de Big Jump.

Deze laatste vindt elke 2de zondag van juli plaats. Tijdens de Big Jump worden mensen over heel Europa uitgenodigd om in onze rivieren te springen om zo aandacht te vestigen op het feit dat de kwaliteit van onze waterlopen nog altijd niet voldoet aan de Europese normen. Oorspronkelijk moesten al onze waterlopen van goede kwaliteit zijn tegen 2015, inmiddels is dit uitgesteld tot 2027. Maar we zijn nog ver van deze doelstellingen verwijderd. Hiernaast gebeurt een grote deel van onze sensibilisering via de vele workshops die we organiseren in scholen en bedrijven.”

 

Hoe financieren jullie acties?

“Momenteel zijn 95% van onze financiële middelen afkomstig van projectgebonden financiering door overheden (in Vlaanderen, Brussel en Wallonië) en van partnerschappen met bedrijven. We hebben heel weinig structurele financiering, slechts 3% van onze inkomsten. We zijn dan ook vooral op zoek naar nieuwe ongebonden middelen, die ons de vrijheid geven om in te spelen op de dringende en concrete noden en uitdagingen rond onze thema’s. Middelen die ons toelaten om onze impact te verankeren en om in te zetten op innovatie.”

 

Kan u ons meer vertellen over jullie samenwerking met bedrijven?

“Onze samenwerking met bedrijven situeert zich op twee vlakken: de bedrijven en hun medewerkers of klanten als doelgroep van onze werking en bedrijven die onze projecten mee financieren. We zijn momenteel bijvoorbeeld bezig met ons Tiny Forest project. De bedoeling is om in verschillende steden in België dichtbegroeide, inheemse bosjes ter grootte van minimum een tennisveld aan te planten. Een partnerbedrijf zal 20 Tiny Forests deels financieren. Voor de rest van de financiering hebben we een oproep gelanceerd bij steden en gemeenten. Met de overstromingen en droogte van de vorige jaren zien we dat de bedrijven meer en meer besef hebben van de klimaatproblematiek en er echt iets aan willen doen. Ook hun interesse voor biodiversiteit is toegenomen.”

 

Op welke manier selecteren jullie partnerbedrijven?

“Voor het selecteren van onze partnerbedrijven hebben we een ethisch comité. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van onze Algemene Vergadering, Raad van Bestuur en het personeel. Zij geven bij het selecteren van onze partnerbedrijven advies of deze wel of niet bij de waarden van GoodPlanet Belgium passen. Ze toetsen dit af aan de hand van onze ethische code.”

 

Afbeelding
legacy_campaign
©GoodPlanet Belgium

Jullie proberen mensen ook warm te maken om een legaat aan GoodPlanet Belgium te doen. Hoe gaan jullie daarbij te werk?

“We proberen ze te bereiken via notariaten door middel van een legatencampagne die we in november 2022 gestart zijn.

We stuurden alle notariaten van België, ongeveer 1.500, een pakje met legatenbrochures, een affiche en de vraag of ze deze in hun wachtkamer konden plaatsen. Ikzelf en mijn collega’s bezochten vervolgens tientallen notariaten om te zien of ze het pakje goed ontvingen en in hun wachtkamer plaatsten. We zijn momenteel al heel tevreden met de reacties. Sommige notarissen hebben ons zelf gecontacteerd om ons te feliciteren met deze actie.”

 

Wat zijn de uitdagingen van GoodPlanet Belgium bij het uitbreiden van de doelgroepen?

“Momenteel zijn onze drie doelgroepen: jongeren/leerlingen, bedrijven en het grote publiek. We zetten meer en meer ook in op kinderen en jongeren, maar ook volwassenen in kwetsbare situaties. Voor hen zijn duurzame ontwikkeling en de bescherming van ons leefmilieu nog vaak een ver-van-hun-bed show. Het is heel belangrijk dat we iedereen mee hebben en niemand achterlaten. Vele mensen hebben het moeilijk in onze maatschappij. We zien dit bijvoorbeeld tijdens onze workshops in scholen over gezonde en duurzame voeding. Je zou versteld staan om te zien hoeveel kinderen met honger naar de school komen en geen eten meekrijgen. Verder starten we ook projecten die het mentale welzijn ten goede komen. Denk maar aan onze Generatietuinen waar inwoners van woon- en zorgcentra en kinderen samenwerken aan de inrichting van hun tuin en daar samen van genieten. Of onze Nestelbossen waar kinderen en jongeren die het moeilijk hebben hun talenten ontdekken en even tot rust kunnen komen in de natuur.”

 

Waarom hebben jullie ervoor gekozen om GoodPlanet Belgium op Donorinfo te registreren?

“Donorinfo is voor mij een referentie als je in België in de fondsenwerving werkt. Donorinfo is een betrouwbaar platform waar de donateurs naar kijken voor ze een donatie doen of een legaat schenken.”

 

Logo Goodplanet

Foto's: ©GoodPlanet Belgium