Loop of wandel mee voor een betere wereld

Ga de uitdaging van de 20km van Brussel aan door mee te wandelen of te lopen. Het is een gelegenheid om een route te ontdekken die prachtige monumenten in Brussel met elkaar verbindt en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere wereld. Neem deel aan de 20km van Brussel met een van deze organisaties en maak de wereld een beetje beter.

Transparante organisaties die deelnemen aan de 20km door Brussel :

De Mucovereniging zet zich in voor een betere levenskwaliteit en levensverwachting van alle kinderen, jongeren en volwassenen met muco in België.

Ik doe mee !

 

Keten van Hoop België is actief om de toegang tot en de kwaliteit van kinderzorg in ontwikkelingslanden te verbeteren.

Ik doe mee !

 

DoucheFLUX bieden aan de meest hulpbehoevenden diensten en activiteiten die energie, zelfvertrouwen en waardigheid geven.

Ik doe mee !

 

De Charcot Stichting ondersteunt uitsluitend fundamenteel en klinisch onderzoek naar multiple sclerose (MS), met als doel de behandelingen te verbeteren en MS patiënten een leven te bieden waar MS een minder grote rol speelt.

Ik doe mee !

 

Handicap International is een internationale hulporganisatie die onafhankelijk en onpartijdig tussenkomt in situaties van armoede en uitsluiting, bij conflicten en natuurrampen. Onze organisatie onderneemt actie voor personen met een handicap en kwetsbare bevolkingsgroepen.

Ik doe mee !

 

De missie van Straatverplegers is een einde te maken aan dakloosheid hiervoor verzorgen ze, motiveren ze en zoeken ze actief naar stabiele huisvestingen voor de meest kwetsbare daklozen op het gebied van hygiëne, lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Ik doe mee !

 

Artsen Zonder Grenzen (AZG) is een internationale, onafhankelijke, medische hulporganisatie. Ze biedt medische hulp aan mensen die te kampen hebben met levensbedreigende situaties: bij gewapende conflicten, maar ook bij epidemieën of natuurrampen.

Ik doe mee !

 

WAPA – War-Affected People’s Association – strijdt tegen het gebruik van kinderen in gewapende conflicten en voor hun re-integratie in de versterkte gemeenschap.

Ik doe mee !

 

TADA zet zich in voor minder onderwijsongelijkheid en een meer inclusieve samenleving. Hoe? Door bewustzijn te creëren en zelf actie te ondernemen.

Ik doe mee !