Een terugblik op vrijgevigheid in 2020

Wat was het effect van de Covid 19-pandemie op de middelen van de organisaties in 2020?

De belastingvermindering 45% is in 2020 verhoogd tot 60% voor schenkingen van minstens 40 euro gedaan in 2020 en het maximumbedrag van de schenkingen waarvoor een belastingvermindering kan worden toegekend, is verhoogd tot 20% van het totale netto-inkomen van de belastingbetaler voor schenkingen die in 2020 door particulieren worden gedaan.

Uit de analyse van de cijfers van de FOD Financiën betreffende de fiscale attesten afgeleverd door de verenigingen, merken wij dat deze maatregel de verenigingen, die zwaar door de pandemie getroffen zijn (stijging van de uitgaven als gevolg van de distantiëringsmaatregelen en drastische daling van de inkomsten uit fondsenwervingsacties), werkelijk heeft geholpen.

Afbeelding
Bedrag uitgereikte fiscaale attesten 2012-2020
Meer vrijgevigheid van particulieren en bedrijven

Het totaal bedrag van de uitgereikte fiscale attesten steeg in 2020 (inkomstenjaar) met 32,8% ten opzichte van 2019 (inkomstenjaar).

Van de in 2020 geschonken bedragen was 75% afkomstig van particulieren. Deze hebben in 2020 werd 80 miljoen euro meer geschonken dan in 2019. Dit betekent een ongelooflijke stijging van de vrijgevigheid  (+28%) ten opzichte van 2019, zoals te zien is in de grafiek hiernaast.

Afbeelding
Aantal uitgereikte fiscale attesten 2012-2020
Toename van het aantal afgegeven attesten

In 2020 zijn meer dan 2,4 miljoen belastingattesten afgegeven aan particulieren en 64 000 aan bedrijven. Ook dit is een mooie groei. Uit de grafiek hiernaast blijkt dat het aantal afgegeven attesten elk jaar toeneemt, met een duidelijke stijging in 2020.

Gemiddeld bedrag per attest stijgt ook

Het gemiddelde bedrag per attest is gestegen van 139,23 euro in 2019 tot 151,11 euro in 2020 voor particulieren en van 1 275 euro in 2019 tot 1 929 euro in 2020 voor bedrijven.

Conclusie: meer fiscale attesten voor meer vrijgevigheid

Deze grote toename van de vrijgevigheid in 2020 van zowel particulieren als bedrijven is fantastisch en was nodig om de organisaties die hard door de pandemie werden getroffen, te helpen op koers te blijven en hun vitale missie voort te zetten.

Het is bemoedigend te zien dat in moeilijke tijden zoveel mensen hun hart laten spreken.

De vrijgevigheid groeit dus gestadig voor meer waardigheid en meer menselijkheid.