De Warmste Week : warmte voor iedereen

Zoals elke jaar neemt de solidariteitsactie De Warmste Week plaats in de week voor kerst. Dit jaar staat het thema kansarmoede centraal, omdat 1 op de 8 vlamingen geboren wordt in kansarmoede.

12 transparante verenigingen, aanwezig op donorinfo.be, maken deel uit van de projecten van dit jaar :

 • Welzijnszorg : ‘Iedereen gelijk in de wijk?’ inleefatelier armoede
 • TADA : TADA’s weekendschool zet community building in voor bredere toekomstperspectieven en gelijke kansen voor jongeren uit kansarme Brusselse buurten
 • Fietsersbond : Een fiets voor iedereen
 • Pigment : Pigment Bar Politique: een innovatieve denktank op basis van ervaringsdeskundigheid.
 • Doucheflux : DentalFLUX
 • Armen Te Kort : Kansarmoede in woord en beeld
 • Mobilant : De Rijzigers
 • Alzheimer Liga Vlaanderen : Armoede en dementie: nood aan gepaste opvang
 • ‘t Lampeke : De warmste plek in onze buurt: hier brandt de lamp voor iedereen
 • Cavaria : Mensen insluiten, armoede uitsluiten
 • CAW Antwerpen : E-inclusie, iedereen mee in de digitale wereld.
 • Touché : Geweldig Jong

 

Organiseer zelf een Warmste Week-actie

of doe een gift voor een van deze projecten.