5 december Wereldvrijwilligersdag: zonder vrijwilligers, geen vereniging

Afbeelding
@Os'Mose-bénévole

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hun tijd, energie en enthousiasme verlenen aan de verenigingen en nog veel meer, zoals u verder zult ontdekken.

De laatste tijd werd de aanwezigheid van vrijwilligers verstoord.

Zoals de organisatie Escalpade, een burgerproject ten behoeve van mensen met een handicap in Waals-Brabant, kan getuigen: "De afwezigheid van vrijwilligers binnen het team heeft geleid tot een overbelasting van het werk." Vrijwilligers zijn meer dan onmisbaar voor deze vereniging. "Dit is de realiteit: onze 50 vrijwilligers zijn het hart van Escalpade."

Bij Os'Mose zijn de vrijwilligers de belangrijkste kracht van de vereniging.

Waar mogelijk zijn vrijwilligers bij de verenigingen betrokken gebleven. En hun aanwezigheid is zo waardevol geweest. Zoals Vanessa, directrice van Os'Mose, een non-profitorganisatie die hulphonden opleidt, uitlegt.

"Vrijwilligers spelen - zoals in alle verenigingen - een belangrijke rol in onze vereniging. Tijdens de bouw van ons nieuwe opleidingscentrum voor hulphonden. Kappers, fysiotherapeuten, anesthesisten, kinderverzorgsters, onderwijzers, winkelbedienden, verpleegsters zijn dakdekkers, plafondwerkers, schilders, stro-, leem- en kalkwerkers geworden."

In deze vereniging hebben vrijwilligers ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de fondsenwerving:

"Os'Mose organiseert inderdaad veel evenementen en bij elk daarvan worden ze gevraagd voor de verschillende functies. In 2020, toen de COVID-crisis ons land hard trof, konden we toch onze traditionele Operatie Cuberdon, een van onze belangrijkste bronnen van inkomsten gedurende het jaar, handhaven. Inderdaad, terwijl alles - of bijna alles - gesloten was, reisden de vrijwilligers door heel België om de 12.500 dozen cuberdons, die online werden verkocht, te verdelen. Als we ze per post hadden moeten opsturen, zouden we een groot tekort hebben gehad."

 

Levensveranderend vrijwilligerswerk:

"Elk gezin dat een hond in huis neemt, geeft twee jaar van zijn leven uit voor de opleiding van een toekomstige heldenhond, en aan het eind van die twee jaar biedt het de hond aan iemand die onafhankelijkheid nodig heeft. Een pleeggezin zijn betekent ook alle emoties doormaken: vreugde, stress, teleurstelling, geluk. Het is veel tijd ten dienste van de vereniging, ten dienste van de ander.

" ... De beloning is altijd aan het eind. En het is een geweldige beloning: mensen te zien wiens leven enorm is verbeterd dankzij de hulphonden die we leveren. Het gaat om kinderen, ouders, begeleiders of zelfs geïsoleerde mensen wiens leven letterlijk wordt veranderd en die dankzij hun nieuwe partner een zekere mate van onafhankelijkheid vinden".

Schenk je tijd

Tijd is een schaars goed, het investeren ervan in een vereniging is, zoals u hebt gelezen, meer dan nuttig voor de verenigingen en bovendien echt verheugend.

Veel verenigingen zijn op zoek naar vrijwilligers voor bijvoorbeeld het opknappen van scholen, hulp bij het vervoer naar een activiteit, koken, tuinieren, diverse administratieve taken of zelfs om incidentele taken uit te voeren tijdens evenementen, ...