15% extra inkomsten door giften in 2020 voor Welzijnszorg, goede praktijk van fund- en friendraising

Donorinfo nam een kijkje naar de evolutie van giften voor goede doelen in 2020. De globale tendens is dat er een toename merkbaar is in het aantal giften in 2020 voor meerdere verenigingen. Één van de organisaties die de giften zag toenemen, is Welzijnszorg

Donorinfo sprak met Chris de Cock, zij is verantwoordelijk voor filantropie en partnerschappen bij Welzijnszorg. Chris ging begin 2021 aan de slag bij Welzijnszorg en ontwikkelde een nieuw stuk van de fondsenwerving binnen WZZ.

Toename van 15% aan inkomsten uit giften

Bijna 15% meer inkomsten uit giften  in 2020 dan in 2019 wist Welzijnszorg in te zamelen, zoals te zien is op donorinfo.be. Een indrukwekkend resultaat.

2020 was inderdaad een uitzonderlijk goed jaar op vlak van fondsenwerving voor Welzijnszorg. Er was meer solidariteit in 2020, een gevolg van de covidcrisis. Ons campagnethema in 2020 was de woonproblematiek, een concreet herkenbaar thema. Mensen konden zich beter inleven in de problematiek van mensen in armoede. Iedereen zat thuis en voelde hoe lastig het was om met veel samen thuis te zitten en te werken. Voor veel mensen in armoede is het àltijd corona.

Welzijnszorg ontving giften van driemaal zoveel nieuwe schenkers, we gingen van een 1000-tal in 2019 naar een 3000-tal nieuwe schenkers in 2020. Dit valt gedeeltelijk te verklaren doordat lokale acties en collectes niet konden plaatsvinden. Schenkers die gewoonlijk via de collectebus schenken of deelnemen aan een actie met lokale geldomhaling, maakten voor het eerst een geregistreerde gift over.

De toename in het aantal schenkers en giften valt zeker ook te verklaren door de gunstige regels voor fiscaal aftrekbare giften (60% aftrekbaarheid ipv 45%) en de communicatie hierover naar grote schenkers heeft voor meer en hogere schenkingen gezorgd."

Afbeelding
Chris De Cock @Welzijnszorg

Mensen konden zich beter inleven in de problematiek van armoede. Iedereen zat thuis en voelde hoe lastig het is om met veel samen thuis te zitten én te werken. Voor veel mensen in armoede is het àltijd corona. 

Extra oproepen en aangepaste actie moedigen schenkers aan

Welzijnszorg kon veel giften inzamelen dankzij een succesvolle campagne maar ondernam eveneens gerichte acties om Welzijnszorg van extra giften te verzekeren. “We stuurden twee extra oproepen per mail uit aan onze schenkers en vroegen hen om extra hulp aan mensen in armoede in deze coronacrisis. Dit leidde tot veel meer schenkingen en een aantal grotere schenkingen in het bijzonder. Met onze actie 'Zet je benen in' konden sympathisanten donaties vragen om bijvoorbeeld te lopen, wandelen of fietsen tegen armoede. De schenkers die ons steunden dankzij deze succesvolle actie waren voor 80% nieuwe schenkers."

Friendraising

Chris De Cock ontwikkelde een nieuwe strategie op vlak van fund en friendraising. “Welzijnszorg heeft in het verleden vooral ingezet op bewegingswerk. Ik ben bij Welzijnszorg gestart om het stuk filantropie en partnerschappen uit te werken. Fondsenwerving gaat hier niet enkel over funds maar net zozeer over friends. Dit zijn mensen of organisaties die aansluiten bij het DNA van onze organisatie aan wie wij de vraag kunnen stellen om samen te gaan in onze strijd tegen armoede. Daarbij richt ik mij in eerste instantie vooral op kandidaat-erflaters, major donors en corporate partnerships. De één-op-één-relatie is hier erg belangrijk. Om die te verzekeren investeer ik in een lange termijnrelatie met schenkers en partners.
 

Fondsenwerving gaat niet enkel over funds maar net zozeer over friends. Om die te verzekeren investeer ik in een lange termijnrelatie met schenkers en partners.

Maandelijkse schenkers met telemarketing

"Verder focus ik me op het vergroten van de achterban en het verhogen van de retentie van de grote groep bestaande schenkers waarvoor ik in het najaar een telemarketingactie heb opgezet met de bedoeling om schenkers op langere termijn aan onze organisatie te binden waardoor wij onze planning om projecten te steunen beter kunnen uitwerken. Voor Welzijnszorg was dit een nieuwe strategie, schenkers werden eerder niet telefonisch aangesproken. Daarom  hebben we deze actie zorgvuldig voorbereid. En met succes! We bereikten een 2000-tal schenkers waarvan velen besloten maandelijks te storten.."

'Met zorgvuldige telemarketing behaalde ik mijn doel: we overtuigden vele eenmalige schenkers maandelijks te doneren.'

Chris gaat zeer zorgvuldig te werk. Weloverwogen woorden en een passende boodschap zijn cruciaal. Ook via mailing probeert ze het aantal maandelijkse schenkers van Welzijnszorg te verhogen. "We stuurden onder andere een mailing naar schenkers die een tijdje niet hadden geschonken. Zij werden gevraagd of zij opnieuw Welzijnszorg willen steunen en of ze dit op maandelijkse basis wensen te doen. Met een concreet voorbeeld vestigden we de aandacht op de fiscale aftrekbaarheid van giften. Weer boekten we een mooi resultaat: ongeveer één op tien gecontacteerde schenkers besloot opnieuw te schenken."

Resultaten voor 2021 en uitdagingen voor fondsenwerving in 2022

De extra inspanningen die Welzijnszorg leverde op vlak van fundraising in 2021 waren niet min. Maar konden ze ook de indrukwekkende groei aan schenkingen in 2021 evenaren?
"In 2021 hebben we een goed resultaat neergezet en onze begrotingsdoelstellingen gehaald. Veel lokale acties konden dat jaar opnieuw doorgaan dankzij de versoepelde maatregelen. Dat is één van de redenen waardoor we minder nieuwe schenkers aantrokken dan in 2020. De inkomsten van fundraising in 2021 van Welzijnszorg zijn zeer positief maar niet even indrukwekkend als in 2020.", zegt Chris.

“Voor 2022 hebben we verschillende uitdagingen waarop we inzetten. We wensen een bredere achterban aan te spreken die ook jonger is, we willen een grotere naamsbekendheid en zetten in op het uitbouwen van een goed CRM-systeem en backoffice. Ik zal me bovendien sterker gaan focussen op de legatenwerking en op corporate fondsenwerving in 2022.”

 

Meer weten over Friendraising? 
Chris gaat dieper in op friendraising in een interview met Fundraisers Alliance Belgium.