13/12/2013 - Persbericht Donorinfo: stijging van het aantal giften aan organisaties op www.donorinfo.be

Stijging van het aantal giften aan de organisaties op www.donorinfo.be

Stijging van het aantal giften aan de organisaties op www.donorinfo.be 

www.donorinfo.be is een initiatief van de stichting voor openbaar nut Donorinfo. Sinds 2005 is www.donorinfo.be de eerste website in België die onafhankelijke informatie verwerkt en publiceert over de activiteiten en middelen van caritatieve organisaties die personen in nood helpen.

De stichting Donorinfo is klaar met het verwerken van de financiële informatie 2012 van de caritatieve organisaties op www.donorinfo.be en kan dus een perfecte stand van zaken opmaken wat betreft het aantal giften in 2012. Donorinfo heeft goed nieuws - het aantal giften aan de organisaties op haar website steeg in 2012 met maar liefst 9,13 % tegenover 2011*:

  • het volume aan privégiften (incl bedrijfsmecenaat) aan de organisaties op www.donorinfo.be stijgt met 9,13 %, hetzij 25 mio € meer giften tov 2011*
  • het aandeel giften vertegenwoordigt 44 % van de inkomsten* van de caritatieve organisaties op www.donorinfo.be

Dat het aantal giften aan caritatieve organisaties, zelfs in tijden van economische crisis stijgt, bewijst dat het transparantieprincipe van Donorinfo vertrouwen stimuleert bij de schenker. Toegang tot objectieve en gecontroleerde informatie die door een onafhankelijk orgaan wordt verwerkt en gepubliceerd, vergroot de vrijgevigheid van het publiek. Het aanbieden van dergelijke informatie is sinds 2005 de kernopdracht van de stichting Donorinfo.

Elk goed doel dat op www.donorinfo.be wordt gepubliceerd, doet een extra inspanning voor meer transparantie. Jaarlijks moeten zij:

  • hun jaarrekening laten controleren door een extern erkend controleorgaan
  • de gedetailleerde én gecontroleerde jaarrekening en balans aan Donorinfo bezorgen
  • aanvaarden dat Donorinfo een duidelijke en geüniformiseerde financiële fiche op basis van bovenstaande informatie, opstelt en publiceert, volgens de normen die de stichting bepaalt.

December is een periode waarin veel mensen een gift doen. Op www.donorinfo.be staan tal van organisaties die uw financiële steun goed kunnen gebruiken, maar ook op zoek zijn naar vrijwilligers of materiaal.

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 15/05/2014