09/07/2014 - Nieuw op donorinfo.be: Born in Africa vzw

De vzw Born in Africa heeft een educatief schoolproject opgestart in de sloppenwijken rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika. Ze biedt educatieve en sociale ondersteuning aan schoolgaande kinderen en jongvolwassenen in een viertal sloppenwijken. Doel is om deze gevormde, onafhankelijke en succesvolle jongvolwassenen te laten fungeren als rolmodellen in hun gemeenschappen. De vzw is op zoek naar peetouders, middelen om een studiebeursfonds mee te financieren en vrjwilligers voor educatieve omkadering en schoolbegeleiding in Zuid-Afrika. 

Lees meer

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 09/07/2014