27/06/2014 - Adoptie voor Durvers!

Hoe mensen die fouten maakten een nieuwe kans geven.

vzw touché is een organisatie die via begeleiding en therapie een uitweg probeert te bieden aan (ex-)gedetineerden met agressieproblemen. De organisatie bestaat reeds meer dan 5 jaar zonder structurele middelen en kreeg in 2010 de Prijs van de Liga voor de Mensenrechten.

Durf jij het aan... om samen met vzw touché op te boksen tegen het cynisme in de maatschappij? Om mensen die fouten maakten een nieuwe kans te geven? Om te zorgen dat gedetineerden opnieuw een waardige rol kunnen opnemen in de samenleving?

vzw touché is op zoek naar mensen die de uitdaging aandurven en één van hun cliënten willen adopteren. Stort maandelijks een vast bedrag en maak hun therapie mogelijk.

“Ik was een straatjongen die met alles en iedereen in gevecht ging. Bij touché leerde ik eerst met mijn frustraties om te gaan, zodat ik er andere mensen niet meer mee lastig val. Daarna leerde ik er volhouden, vooruitgaan, positief en aan mijn toekomst denken. En nu heb ik gevochten voor mijn diploma, en het is me gelukt!”

Adoptie voor Durvers kan u door bijgevoegd formulier in te vullen, het aan uw bank te bezorgen of het naar vzw touché terug te sturen.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 27/06/2014