Moet ik betalen voor de diensten die Donorinfo mijn organisatie biedt?

Om haar onafhankelijkheid te vrijwaren, heeft de stichting ervoor gekozen om zelf in te staan voor haar kosten. Donorinfo doet geen beroep op subsidies en aanvaardt geen giften of sponsoring. De stichting Donorinfo is een initiatief van een privépersoon. 

  • Elke organisatie, ongeacht haar grootte of bekendheid bekendheid bij het publiek, kan een aanvraag indienen om op www.donorinfo.be gepubliceerd te worden, voor zover aan de publicatievoorwaarden voldoet. De verscheidenheid van het aanbod komt zowel de grotere als de kleinere organisaties ten goede. 
  • De diensten die Donorinfo aanbiedt zijn volledig gratis, zowel voor wat betreft het gebruik van de gegevensbank als de redactie en vertaling van de fiches. Op deze manier wil Donorinfo alle organisatie de mogelijkheid bieden zich via www.donorinfo.be bekend te maken. 
  • De organisaties dienen zich evenmin administratief of financieel te verbinden en er wordt geen lidmaatschapsbijdrage gevraagd. 

Donorinfo verleent geen financiële hulp en kent geen waardelabel toe maar stelt de schenker onafhankelijke, geactualiseerde en gecontroleerde informatie ter beschikking betreffende een zeer verscheiden aanbod van organisaties.

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 15/05/2014