Ik vind Donorinfo een mooi initiatief. Hoe kan ik jullie steunen?

Donorinfo werkt volstrekt onafhankelijk en aanvaardt geen enkele financiële steun (gift, subsidie of sponsoring). De stichting staat zelf in voor haar kosten.

Helpen kan u Donorinfo door over www.donorinfo.be te praten in uw omgeving, onze informatiebrochure te verspreiden, door een link naar www.donorinfo.be op uw website te plaatsen en door de vermelding 'via donoronfo.be' toe te voegen aan al uw giften aan organisatie die op onze website staan. 

Deze bijdragen helpen ons om onze activiteiten beter bekend te maken bij een groot publiek van schenkers en filantropische organisaties.  

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 21/05/2014