Hoe kan ik de informatie over mijn organisatie op www.donorinfo.be aanpassen?

3 eenvoudige stappen

  1. door ons het formulier 'checklist organisaties' ingevuld terug te bezorgen. Kleine aanpassingen mag u ook via een mailtje doorgeven aan sigrid@donorinfo.be.

  2. door uw fiche online aan te passen: vraag een login via sigrid@donorinfo.be

  3. Bezorg ons, van zodra goedgekeurd door de Algemene Vergadering, uw jaarrekening (interne balans), samen met een kopie van het controleverslag met betrekking tot uw jaarrekening, afgeleverd door een extern erkend controleorgaan (bedrijfsrevisor, accountant IAB of boekhouder BIBF). Dit kan eveneens via mail sigrid@donorinfo.be.
    Mijn organisatie heeft geen extern controleorgaan en beschikt niet over de nodige middelen. Wat nu?

 

 

Geef in vertrouwen

Donorinfo staat er garant voor dat alle organisaties op donorinfo.be een politiek van financiële transparantie voeren. Elk jaar bezorgen ze ons hun gedetailleerde jaarrekening, die is gecontroleerd door externe en onafhankelijke experts. Deze jaarrekeningen vind je terug op Donorinfo, in een eenvormig formaat, dat beantwoordt aan de nood aan informatie van potentiële schenkers.
Laat de organisaties op donorinfo.be weten dat je hun inspanningen op prijs stelt door "via Donorinfo" op je overschrijving te vermelden. Ken je een organisatie die niet aanwezig is op donorinfo.be?

Opgesteld door Donorinfo - Laatste update : 19/04/2016