FAQ

Kan ik mijn oude meubelen, kleren en ander materiaal doneren aan één van de goede doelen op donorinfo.be?

Met de volgende tips komt uw materiaal goed terecht.

Waar is mijn fiscaal attest?

Een goed doel kan je attest bezorgen per post of per mail en geeft het ook rechtstreeks door aan de fiscus.

Geeft online geven ook recht op een fiscaal attest?

Als ik een organisatie online steun, krijg ik dan een fiscaal attest?

Wil je graag meer weten over een organisatie die niet op donorinfo.be staat?

Ga in gesprek over transparantie

Tips om te geven aan een goed doel

Zo zet Donorinfo jou op weg om goed geïnformeerd en met je hart te geven.

Wat vind je op donorinfo.be?

240 Belgische hulpverlenende organisaties die personen in nood helpen

Waarom geeft de ene organisatie wel een fiscaal attest en de andere niet?

Enkel erkende organisaties kunnen een fiscaal attest afleveren. Maar niet voor alle organisaties is het even evident om zo'n erkenning te bekomen.

Teveel brieven of telefoontjes?

Regelmatig melden schenkers ons dat ze worden gecontacteerd door goede doelen aan wie ze nooit een gift hebben gedaan of hun gegevens hebben bezorgd.

De organisatie die ik wil steunen, is niet langer terug te vinden op Donorinfo. Wat is er gebeurd?

Kan ik voor alle giften een fiscaal attest krijgen?

Als je rekening houdt met deze aandachtspunten, kan je een fiscaal attest krijgen:

Ik vind Donorinfo een mooi initiatief. Hoe kan ik jullie steunen?

Donorinfo werkt volstrekt onafhankelijk en aanvaardt geen enkele financiële steun (gift, subsidie of sponsoring). De stichting staat zelf in voor haar kosten.

Moet ik betalen voor de diensten die Donorinfo mijn organisatie biedt?

Om haar onafhankelijkheid te vrijwaren, heeft de stichting ervoor gekozen om zelf in te staan voor haar kosten. Donorinfo doet geen beroep op subsidies en aanvaardt geen giften of sponsoring. De stichting Donorinfo is een initiatief van een privépersoon. 

Wat maakt het Donorinfomodel zo uniek?

Sinds 2005 is Donorinfo het enige onafhankelijke orgaan dat transparante, gecontroleerde en objectieve informatie publiceert over filantropische organisaties in België die personen in nood helpen.

Een goed doel dat ik steun of ken staat niet op donorinfo.be? Waarom?

Waarom vind ik een organisatie niet terug op de website van Donorinfo?

Hoe weet ik of een goed doel transparant rapporteert over haar jaarrekening?

Voor Donorinfo is er sprake van transparantie van zodra filantropische organisaties hun gecontroleerde jaarrekening volgens een uniform, gedetailleerd financieel model publiceren.

Hoe kan ik de informatie over mijn organisatie op www.donorinfo.be aanpassen?

3 eenvoudige stappen

Waarom hebben we de gedetailleerde rekening nodig om de financiële fiche voor Donorinfo op te stellen?

De financiële fiche wordt door Donorinfo opgesteld op basis van de gedetailleerde jaarrekening (interne balans) van de betrokken filantropische organisatie.

Wat is het fiscaal regime voor aftrekbare giften?

Hoeveel levert een fiscaal attest op?

Welke zijn de boekhoudkundige verplichtingen voor vzw's, stichtingen en ivzw's?

Het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen legt boekhoudkundige verplichtingen op aan vzw's, stichtingen en internationale vzw's (ivzw's).

Ik heb een gift overgemaakt aan een goed doel en heb mijn fiscaal attest nog niet ontvangen. Kan Donorinfo mij helpen?

Donorinfo levert geen fiscale attesten af. De stichting doet geen beroep op giften, subsidies of lidmaatschapsbijdragen.

Ik ben op zoek naar financiële middelen voor mijn project. Kan Donorinfo me hierbij helpen?

De stichting Donorinfo kent geen middelen toe.

Wat indien mijn organisatie niet over een controlerapport van een extern erkend controleorgaan beschikt?

De stichting Donorinfo vraagt dat elke organisatie haar een kopie van het controlerapport mbt haar jaarrekening bezorgt. Dat controlerapport moet opgesteld worden door een extern erkend controleorgaan (bedrijfsrevisor IBR, accountant IAB).