Leraars zonder Grenzen (LzG) vzw

Help educatieve projecten in ontwikkelingslanden.

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2018
  40 Vrijwilligers in 2018
werkt rond
in

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Leraars zonder Grenzen (LzG) vzw?

De missie van Leraars zonder Grenzen

Leraars zonder Grenzen (LzG) vzw wil de solidariteit bevorderen tussen leraars hier en leraars in ontwikkelingslanden, in een geest van gelijkwaardigheid en pluralisme. LzG wil leraars en allen die onderwijs, vorming en opleiding belangrijk vinden voor een rechtvaardige wereld, samenbrengen en mobiliseren. 

 

Wat doet Leraars zonder Grenzen?

LzG  onderneemt en ondersteunt acties die gericht zijn op het verbeteren van de materiële werkomstandigheden van leraren. Ze versterkt de competenties van leraars in ontwikkelingslanden, zodat de kwaliteit van hun werk en het effect ervan op de kinderen, toeneemt. Momenteel (september 2018) ondersteunt LzG 51 Vlaamse educatieve projecten in ontwikkelingslanden, zowel in Azië, Afrika als Zuid-Amerika. LzG biedt deze projecten interne vorming en vertegenwoordigt hen naar de overheid toe. 

Een greep uit de projecten die door LzG worden ondersteund:

Afrika

  • Sierra Leone,  Eye for Salone:  de geleidelijke uitbouw van een lagere school en vakschool voor jongeren van het War Wounded Camp in Waterloo en omgeving en ondersteuning aan 2 blindenscholen, in Kenema en Koidu...
Laatste wijziging: 08/10/2021

Hoe kan je Leraars zonder Grenzen (LzG) vzw helpen?

Opbrengsten in 2018

  €427.593 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €300 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
Leraars zonder Grenzen (LzG) vzw

Jan De Graefstraat 7
2660 Berchem
België