Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl

De leeromstandigheden en de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren

  3.50 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  32 Vrijwilligers in 2021

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl?

Sociale missie

Door middel van partnerschappen met lokale organisaties, wil Kinderen Derde Wereld (KDW) de leeromstandigheden en de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen en jongeren verbeteren, door middel van projecten van duurzame socio-familiale et professionele integratie. De landen waar de vzw actief is, bevinden zich in de meest kansarme regio's ter wereld.

Wat doet KDW in het Zuiden?

De organisatie telt 33 leden, onder wie 32 vrijwilligers, die zich elk in functie van hun eigen expertise inzetten voor de vzw: fondsenwerving, projectsupervisie, begeleiding van jongeren, ... KDW realiseert en steunt een dertigtal projecten per jaar in een tiental partnerlanden.

Enkele voorbeelden:

  • Op de Filippijnen, met de lokale partner Virlanie Foundation, financiert KDW een integraal programma voor straatkinderen, inclusief meisjes met een geschiedenis van seksueel misbruik en kinderen en volwassenen met een handicap. Ook genieten enkele honderden opgesloten kinderen in Bacolod (SDC) van een professionele omkadering.

  • In India:de vereniging voert een aantal projecten in een viertal zuidelijke deelstaten met als doel het onderwijs en de beroepsopleiding voor jonge mensen van verschillende leeftijden te ondersteunen. Het richt zich op gender, als transversaal thema, teneinde de bescherming van de meisjes en het bewustzijn van vrouwen te...

Laatste wijziging: 21/09/2022

Hoe kan je Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl helpen?

 
Sportartikelen
Schoolmateriaal
Je vindt ons ook terug op volgende platformen:

Opbrengsten in 2021

  €641.044 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €303.672 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €14.070 Andere bedrijfsopbrengsten
Kinderen Derde Wereld vzw - Enfance Tiers Monde asbl

5 B11 Dinantstraat
1000 Brussel
België

etm.kdw.brussels@skynet.be