DISOP vzw

DISOP vzw (Dienst voor Internationale Samenwerking aan Ontwikkelingsprojecten) wil een instrument zijn van solidariteit tussen volkeren.

 

  1.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  2 Vrijwilligers in 2021

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
Project Agro-ecologie (Teia dos Povos - Bahia - Brazilië)

Wat doet DISOP vzw?

DISOP steunde op actieve wijze ruim 70 projecten, die de tewerkstelling promoten van minderbedeelde bevolkingsgroepen in 19 ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika, Azië en Afrika.

Het einde van de mogelijkheid tot cofinanciering vanwege de federale overheid (DGD), maakte dat DISOP beslist heeft om terug te keren naar de basis zoals die gelegd werd meer dan 50 jaar geleden.

DISOP werd 50 jaar geleden inderdaad opgericht voor de integrale ontwikkeling van het zuidwesten van de staat Paraná in Brazilië  (DISOP aanvankelijk = Desenvolvimento Integral do Sudoeste do Paraná).

Wij mogen fier zijn dat die ontwikkeling er werkelijk gekomen is, zowel op het vlak van bewustmaking, als op sociaal en economisch gebied, mee dankzij het werk van Assesoar (Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural) en de familiale landbouwscholen (CFR= Casa Familiar Rural).

De impact van beide organisaties op de ontwikkeling van de streek vertaalt zich in de oprichting van syndicaten, coöperatieven, landbouwscholen en vorming van politieke leiders.

Midden 2020 zijn wij gestart met het steunen van een agro-ecologisch project in het zuiden van de deelstaat Bahia. Verder onderzoeken wij de mogelijkheid om de eerder vermelde projecten in het zuidwesten van de Paraná bijkomend te helpen.

Wij hebben met DISOP beslist om de agro-ecologie te promoten als één van de beste middelen om een evenwichtige ontwikkeling te bekomen op landbouwgebied, maar ook op sociaal, cultureel en economisch vlak.

Laatste wijziging: 03/06/2023

Hoe kan je DISOP vzw helpen?

 

DISOP wil mee voedselzekerheid creëren door middel van agro-ecologische projecten in het zuiden van de staten Paraná en Bahia (Brazilië).

De geldmiddelen worden hoofdzakelijk besteed aan het klaarmaken van land- en bospercelen, gevolgd door groenten- en fruitteelt in harmonie met het bestaande regenwoud en tenslotte het verdere onderhoud door bemesting en onkruidvrij houden van het terrein.

Dit alles komt de lokale gemeenschappen ten goede door de uitbouw van familiale landbouwstructuren.

Opbrengsten in 2021

  €121.568 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €0 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €179 Andere bedrijfsopbrengsten
DISOP vzw

Spastraat 32
1000 Brussel
België

disop@disop.be