Défense des Enfants International (DEI-Belgique) vzw

DEI waakt erover dat de Rechten van het Kind worden gerespecteerd

  8.05 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2020
  1 Vrijwilligers in 2020

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Défense des Enfants International (DEI-Belgique) vzw?

Sociale missie

De vzw DEI-Belgique is de Franstalige Belgische afdeling van de ngo Défense des Enfants International (DEI) die in Genève is gevestigd. In hoofdzaak waakt zij erover dat de Belgische staat de engagementen die voortvloeien uit de erkenning van de Internationale Conventie van de Rechten van het Kind, naleeft. DEI intervenieert daar waar de rechten van het kind niet worden gerespecteerd. De vzw zorgt ook voor de sensibilisering en vorming en het informeren van een breed publiek en beroepsmensen over de rechten van het kind in België en internationaal. 

 

Deze organisatie communiceert met haar schenkers in het Frans. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de Franstalige fiche.

Laatste wijziging: 07/03/2022

Hoe kan je Défense des Enfants International (DEI-Belgique) vzw helpen?

Opbrengsten in 2020

  €28.819 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €568.470 Overheidssubsidies
  €9.000 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €10.954 Andere bedrijfsopbrengsten
Défense des Enfants International (DEI-Belgique) vzw

Kiekenmarkt 30
1000 Brussels
België