Alba vzw

Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting vo

  43.20 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2020
  26 Vrijwilligers in 2020
Werkt rond
in

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Wat doet Alba vzw ?

De missie van Alba

Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting voorkomen wordt. Alba gelooft in het herstelgedachtegoed en in de eigen kracht van mensen. Vanuit dit geloof wil de vzw mensen kansen geven, hen stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee zoeken naar het bewaren, herstellen en/of opbouwen van positieve banden.


Wat doet Alba?

Alba werkt naar aanleiding van situaties waar jongeren of jongvolwassenen in een vertrouwensbreuk of conflict zijn terecht gekomen, met zichzelf, met hun omgeving of met de maatschappelijke norm. Er is aandacht voor alle betrokkenen (jongeren, ouders, slachtoffers, steunfiguren en de bredere context). Alba situeert zich op het kruispunt van jeugdhulp, justitie en onderwijs.

Alba treedt in een creatieve dialoog en stapt onbevooroordeeld en op een authentieke manier naar de ander, met respect voor ieders eigenheid en verhaal en met maximale inspraak en participatie van alle betrokkenen. Alba wil kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening realiseren met permanente aandacht voor evaluatie, bijsturing, methodiekverfijning en vernieuwing.

Dienst ondersteunende begeleiding

Alba organiseert vanuit een...

Laatste wijziging: 08/10/2021

Hoe kan je Alba vzw helpen?

 
Sportartikelen
Andere

Opbrengsten in 2020

  €14.164 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €2.953.873 Overheidssubsidies
  €7.960 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €57.457 Andere bedrijfsopbrengsten
Alba vzw

Brusselsesteenweg 78
3020 Herent
België