Ajpopoli vzw

Lager en secundair onderwijs voor kansarme Mayakinderen in Guatemala.

Ajpopoli biedt kwaliteitsvol onderwijs aan met als doel een goede basis te leggen voor eventuele verdere studies of een betere voorbereiding op de arbeidsmarkt. De vzw hecht veel belang aan gendergelijkheid en levert, indien nodig, medische en sociale steun aan de gezinnen van onze leerlingen. 

  0.00 Aantal voltijds equivalenten personeel in 2021
  7 Vrijwilligers in 2021

Donorinfo

Op zoek naar duidelijke, objectieve en gedetailleerde gegevens over dit goede doel?

De rekeningen van deze organisatie zijn in alle transparantie en onafhankelijkheid geverifieerd, toegelicht en gepubliceerd door Donorinfo.

Afbeelding
De leerlingen van het tweede leerjaar in de klas.
Het tweede leerjaar

Wat doet Ajpopoli vzw?

 

  • De volledige financiering van de school Centro Educativo Ajpopoli Ak’wala’ y Noj’ in San Juan Comalapa Guatemala.

  • Betalen van haar 24 personeelsleden: de school verschaft gratis onderwijs aan ongeveer 300 kansarme leerlingen tot en met het derde middelbaar (geen staatssubsidies).

  • De financiering van de infrastructuur en het onderhoud van de school.

  • De financiering van boeken, computers, audiovisueel materiaal, banken, tafels en stoelen, huishoudkunde lokaal, administratief materiaal.

  • Via het sociaal fonds hulp bieden bij noodsituaties in de gezinnen van de leerlingen: medische kosten, voedsel, kleding, schoenen, schoolgerief.

  • Advies en ondersteuning bieden bij familiale en sociale problemen in de gezinnen van de leerlingen.

 

Laatste wijziging: 11/10/2021
Afbeelding rechtsboven: De leerlingen houden de school netjes

Voor ons als peetouders maakt Ajpopoli steunen deel uit van onze sociale verantwoordelijkheid.

Voor onze petekinderen betekent de hulp van Ajpopoli de kans op een kwaliteitsvolle opleiding en dus op een betere toekomst.

Voor ieder van ons maakt Ajpopoli op een andere manier een wereld van verschil.

Rita en Ludo Van Exem

Hoe kan je Ajpopoli vzw helpen?

 

° Door peetouder te worden van een Mayakind: €21 per maand of €250 per jaar, de studiekost voor 1 leerling per jaar.

° Door een gift te doen.

° Door te steunen als serviceclub voor aankoop van materiaal.

 

 

Deze kansarme kinderen zouden zonder het gratis onderwijs van Ajpopoli niet naar school kunnen gaan. Door uw gift kunnen we gezinnen uit het analfabetisme halen, degelijk onderwijs aanbieden en de gemotiveerde leerlingen na het lager middelbaar een beurs geven voor verdere studies.

 

Hulp bij het organiseren van activiteiten in functie van fondsenwerving.

Opbrengsten in 2021

  €22.925 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat
  €1.505 Overheidssubsidies
  €0 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen
  €0 Andere bedrijfsopbrengsten
Ajpopoli vzw

't Veldeke 4
3040 Sint Agatha Rode
België

ajpopoli@gmail.com