BorstkankerMAN VZW

Ondersteuning en belangenbehartiging voor mannelijke borstkankerpatiënten

Ondersteuning en begeleiding mannelijke patiënten met borstkanker, hun naasten en mogelijk hun erfelijke nakomelingen.
Voorlichtings- en bewustmakingscampagnes.
Strijden voor gelijke behandeling en vergoeding van zorg.
Stimuleren van gericht wetenschappelijk onderzoek.

  0.00 Nombre d’employés (équivalents temps plein) en 2021
  5 Bénévoles en 2021
Domaine d’action
en
Antwerpen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Henegouwen
Luik
Limburg
Luxemburg
Namen
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Donorinfo

Vous recherchez des informations claires, objectives et détaillées sur cette association ?

Les comptes de cette association sont analysés, expliqués et publiés en toute transparence et indépendance par Donorinfo.

Image
Voorbeeld 1

Que fait BorstkankerMAN VZW ?

Ja, ook mannen kunnen borstkanker krijgen, dat is de boodschap die we willen overbrengen. Een vroege diagnose vergroot uw kansen op herstel.
Omdat te weinig mannen weten dat ze ook borstkanker kunnen hebben, wordt de ziekte in een later stadium ontdekt en is de kans op herstel kleiner.

Onze vereniging heeft 7 oktober uitgeroepen tot Internationale dag van de borstkankerMAN en werkt samen met soortgelijke organisaties in het buitenland aan bewustwordingscampagnes.
Wij overleggen op regionaal, nationaal en Europees niveau om de behandeling en de vergoeding van behandelingen voor mannen op gelijke voet te brengen zoals bij vrouwen.

Tijdens ontmoetingen met lotgenoten bieden we een luisterend oor en informeren we hen over de ziekte. Regelmatig maken we een ontspannen of cultureel uitstapje.
We geven lezingen aan studenten en andere organisaties. We vestigen de aandacht op het probleem van erfelijke belasting.

Al onze medewerkers zijn lotgenoten en doen hun werk op vrijwillige, onbetaalde basis.

Dernière modification : 04/02/2022
Image
7 Oktober internationale dag van de borstkankerMAN

 

Mannen kunnen ook borstkanker krijgen, check jij je borsten wel eens ?

Comment pouvez-vous aider BorstkankerMAN VZW ?

 

Het organiseren van bijeenkomsten en infosessies voor onze lotgenoten, strijden voor gelijke behandeling en gelijke vergoeding voor mannen, voor al deze activiteiten hebben we budget nodig. Omdat we onafhankelijk willen werken, zijn donaties onze belangrijkste bron van inkomsten. Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een fiscaal attest.

Revenus en 2021

  3.430 € Dons privés et mécénat d'entreprises
  1.960 € Subsides publics
  1.658 € Produits d'activités, de sponsoring et d'évènements
  0 € Autres produits d'exploitation
BorstkankerMAN VZW

Bijstraat 16
2260 Oevel
Belgique

borstkankerman@gmail.com