Aansprakelijkheid, auteursrecht en privacy

Donorinfo kan de algemene voorwaarden hieronder op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen, waarbij de wijziging onmiddellijk van kracht wordt.

Aansprakelijkheid

Algemeen

Donorinfo tracht de informatie zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden. Niettegenstaande is het mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Donorinfo kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
Donorinfo is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van haar website en het downloaden van bestanden van de website.

Links en verwijzingen naar andere sites

De website van Donorinfo verwijst naar sites van derden. Donorinfo heeft geen controle over de aard, de volledigheid noch de juistheid van de informatie op deze websites en is derhalve niet aansprakelijk voor de inhoud of de kwaliteit van deze sites.
U mag altijd links leggen naar onze website of een pagina ervan. We stellen het op prijs hiervan op de hoogte gebracht te worden.
Door de aard van het internet kan Donorinfo geen toezicht uitoefenen op wie er naar haar site doorverbindt. De aanwezigheid van een link op een andere site betekent dus niet dat we deze site zouden goedkeuren of aanbevelen.

Auteursrecht

Alle teksten, foto’s, illustraties en andere items op deze website zijn beschermd door het auteursrecht.
U dient de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Donorinfo te krijgen om de informatie van deze website in welke vorm ook te reproduceren of aan het publiek mede te delen, behalve in de gevallen bepaald door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Zo heeft u bijvoorbeeld het recht om informatie van onze website te downloaden en te reproduceren voor gebruik in private of huiselijke kring.
Toelating vragen voor reproductie kan via info@donorinfo.be

Privacy

Donorinfo leeft nauwgezet de wet van 8 december 1992 na tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Alle door u verstrekte informatie wordt alleen intern gebruikt, we geven ze nooit door aan derden en gebruiken ze evenmin voor directmarketingdoeleinden.
Tenzij u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, zal u geen algemene informatie van ons ontvangen. U kan echter op elk moment afzien van deze service. 
Via meetsoftware volgt Donorinfo op welke pagina’s op haar site het populairst zijn, hoe vaak bezoekers terugkomen, etc. Maar dit gebeurt niet op individuele bezoekersbasis. Deze anonieme gegevens dienen alleen om de inhoud van onze website te kunnen verbeteren.
U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te laten verwijderen. Daarvoor zendt u ons een e-mail ( info@donorinfo.be) of een brief (Donorinfo, Raketlaan 32, 1150 Brussel).