Steun voor de onderwijsprojecten van de Fulbe- en Touaregbevolkingen voor hun kinderen.

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2017

Doelstelling

Steun aan nomadenvolkeren, met name voor de verbetering van hun levensomstandigheden, herbebossing van hun gebieden en initiatieven voor het onderwijs van hun kinderen.

Activiteiten

De belangrijkste activiteit van de vzw is steun aan het basisonderwijs en internaat van ’Ib’Dnaza (Niger), opgericht in 2008. De school werd in nomadengebied opgericht om de Touareg en Fulbe toegang te geven tot onderwijs, en om verdere studies in het secundair onderwijs (of verder) te faciliteren voor wie dit wenst. De school krijgt geen subsidies, maar is wel erkend door het Ministerie van Onderwijs. Het onderwijs en de zorg voor de kinderen (klaslokalen, verblijf, voeding, schoolmateriaal, apotheek, lonen voor het onderwijzend personeel, enz...) worden door de vzw betaald.

In 2017 ondersteunt de vzw volgende activiteiten:

  • Bepleistering van de schoolgebouwen (klaslokalen, slaapzalen, verblijven van het onderwijzend personeel): versteviging van de 6 kleine verblijven voor de onderwijzers en de opslagplaats en bescherming van de gevels door er lange nagels in te kloppen die met metaaldraad met elkaar verbonden zijn en met pleister worden bedekt. Wind, zand en slagregen hadden de muren ernstig aangetast. De techniek werd in 2016 op een muur uitgetest en nadien toegepast op alle gebouwen.

  • Inrichting van een gemeenschappelijke keuken in de school en het internaat van ’Ib’Dnaza:  de basisschool bevindt zich in een gebied dat, bij gebrek aan bebossing, wordt bedreigd door woestijnvorming. De 117 leerlingen krijgen eten uit een open keuken waarbij de rook van het open vuur voor hinder zorgt. Bovendien is deze kookmethode ontoereikend om een groot aantal leerlingen eten te geven. Door de installatie van een keuken kan minder hout worden verbruikt, en de techniek kan ook geïntroduceerd worden in de andere dorpen en scholen in de regio.

Concrete noden 2017-2020

Financiële steun

  • Alle gebouwen van de school en het internaat (in de wildernis, zonder electriciteit, internet, telefoon) van zonnelampen van het type 'Awango' voorzien, gemaakt door TOTAL. Deze lampen functioneren op basis van zonne-energie. Geschat budget: 3.500 € (éénmalig).

  • Communicatiesysteem: installatie van een klein satellietstation met een batterij op basis van zonne-energie, dat dagelijks toegang tot internet biedt (verzenden van documenten, controle, skypegesprekken,..). Kost aankoop satellietstation: 1.450 €, jaarlijks abonnement : 3.600 €.

  • Moestuinen: de vzw wil het initiatief van een leerkracht, de aanleg van een kleine moestuin van ongeveer 50 m2, stimuleren en ondersteunen.

 

Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 27/08/2017