Geneeskunde voor de Derde Wereld vzw (G3W)

Samen sterk voor gezondheid

Gevolgd door Donorinfo sinds: 
2009

Haachtsesteenweg 53
1210
Brussel
(+32) 02 209 23 65

Doelstelling

Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W) is een niet-gouvernementele organisatie die strijdt voor het recht op gezondheid en soevereine ontwikkeling. G3W ondersteunt de uitbouw van sterke sociale bewegingen die mensen organiseren en mobiliseren voor het recht op gezondheid in de Filipijnen, Palestina, de Democratische Republiek Congo, Cuba, Laos en elders.

In België steunt G3W hun politieke strijd door acties, campagnes en internationale netwerking. Zo wil G3W, samen met de sociale bewegingen, mensen mobiliseren om het Belgische en Europese beleid om te buigen tegen uitbuiting en onderdrukking, ten gunste van het recht op gezondheid in het Zuiden.

Activiteiten

Filippijnen
in de Filippijnen werkt G3W samen met 4 partners. De Council for Health and Development, Gabriela, IBON en Advocates for Community Health zijn aanwezig in verschillende dorpen en gemeenchappen van het archipel waar ze helpen om nieuwe gezondheidswerkers op te leiden. Ze organiseren de bevolking en vergemakkelijken op die manier hun toegang tot basisgeneeskunde. In de Filippijnen gaat 70% van de afgestudeerde artsen in de stad of in het buitenland werken. De inzet van deze partners is dus echt wel onontbeerlijk:

     • Gabriela is een koepelorganisatie van verschillende vrouwenverenigingen die opleidingen geeft, voornamelijk over gender en het recht op gezondheid.
      • CHD (Council for Health and Development) is een organisatie die actief is in de arme gemeenschappen van Manilla en bepaalde provincies. Ze willen de bevolking organiseren via opleidingen inzake basisgezondheid.
       • IBON Foundation is een alternatief documentatie- en onderzoekscentrum.
        • Advocates for Community Health is actief in de afgelegen regio’s van de Filipijnen waar malaria nog sterk aanwezig is en geeft opleidingen aan boeren zodat ze malaria kunnen voorkomen en vaststellen. 

     Palestina

     In Palestina werkt G3W samen met Health Work Committees (HWC) en Union of Health Work committees (UHWC):

      • HWC is één van de belangrijkste gezondheidsorganisaties in de bezette Palestijnse gebieden. G3W ondersteunt HWC bij de uitbouw en versterking van een netwerk dat jongeren in Jerusalem organiseert en mobiliseert voor het recht op gezondheid.
      • UHWC is een zusterorganisatie van HWC, die actief is in Gaza. UHWC heeft 4 medische centra, 1 dagcentrum en een hospitaal, maar organiseert ook culturele activiteiten voor jongeren.

      DR Congo

      In de Democratische Republiek Congo werkt G3W  samen met ngo Etoile du Sud (EDS) en Collectif de Développement Intégré au Congo (CODIC):

      • EDS is een ngo die een netwerk van gezondheidscomités in verschillende Congolese provincies omkadert.
      • CODIC is een platform waarin ontwikkelingsorganisaties hun ervaringen kunnen delen. Het is een netwerk van 750 organisaties, actief in 5 provincies van Congo. 

      Laos

      In Laos werket G3W samen met twee partners: de Lao Womens Union en Health Poverty Action.

      •  Lao Women's Union is een vrouwenorganisatie met meer dan 1 miljoen leden. Hun doelstelling is om vrouwen te mobiliseren en één te maken zodat ze actief deelnemen aan de ontwikkeling van hun land en hun rechten als vrouw kennen.
      • Health Poverty Action (HPA) is een Britse ngo, die voornamelijk werkt in afgelegen gebieden die getroffen werden door conflict en politieke instabiliteit. 


      Concrete noden 

      Financiële steun

      G3W krijgt subsidies maar is sterk afhankelijk van giften van particuliere schenkers om haar doelstelling te kunnen blijven realiseren.

      Vrijwilligers in België

      • administratie/secretariaat/fondsenwerving: voorbereiden van mailings, hulp bij kleine administratieve taken
      • logistieke hulp: voor de campagne '20 km door Brussel'
      • vertalingen: voor teksten van het Nederlands naar het Frans
      Fiche door Donorinfo opgemaakt – laatste wijziging : 04/05/2017