Malem-Auder asbl

Steun en partnerschap met de landbouwgemeenschap van Malem-Hodar, in Senegal

Doelstelling

De vzw Malem-Auder wil de levens-en onderwijsvoorwaarden in de plattelandsgebieden van Senegal bevorderen.

Activiteiten

 • de educatieve sector: renovatie van gebouwen, aanleg van schoolmoestuinen, heggen, financiering van woningen in betaalbare houtsoorten
 • hulp aan jongeren: animaties en interculturele uitwisselingen, toegang tot het onderwijs, steun aan sportgroeperingen,...
 • vrouwengroepen: gedeeltelijke financiering van een gierstmolen, microkrediet ...
 • sociale economie: verwerkingsstructuren voor producten op basis van aardnoot (olie- en zeepverwerking) 
 • de landbouwsector: gedeeltelijke financiering van materiaal en microkrediet, hulp bij groententeelt, irrigatie,...

De aanwezigheid van Sengalese beheerders is een garantie dat de activiteiten van Malem-Auder aan de noden van de lokale bevolking beantwoorden.

Selectiecriteria voor projecten

 • projecten op menselijke grootte, gedragen door betrokken mannen en vrouwen in Senegal en België
 • potentieel autonome projecten die, eens ze goed en wel zijn opgestart, zelfstandig worden voortgezet
 • projecten met een grote voorbeeldfunctie die andere dorpen kunnen inspireren, om zo tot Zuid-Zuid samenwerkingen te komen 
 • innovatieve projecten in een regio waar dergelijke projecten nog niet bestaan

De aanwezigheid van Sengalese beheerders is een garantie dat de activiteiten van Malem-Auder aan de noden van de lokale bevolking beantwoorden.

Concrete noden 2013

Financiële steun

 • voor het ontwikkelen van sociale-economieprojecten: watermolen, gemeenschappelijk veld, veestapel, oliemolen Delby, bio-moestuin (totale kost: 8 571 €)
 • steun voor educatieve projecten: bouw van latrines en verticale tuinen, bouw van een keuken, eetzaal, polyvalente zaal voor de gemeenschap, van een refter voor klaslokalen, veestapel, schapenkudde, aanleg van een moestuin (totale kost: 33 343 €) 
 • ontwikkelen van een eerlijke handelslijn Zuid-Zuid: moestuinen, oliemolen, olie-zeepproductie (totale kost: 13 038 €) développer le commerce équitable sud-sud: maraîchage, huilerie, complexe huilerie-savonnerie, savonnerie (budget total: 13 038€)
 • bemanning van twee gezondheidsposten (totale kost: 2 014 €)

Vrijwilligers in België

 • fondsenwerving

Vrijwilligers in het buitenland

 • technische ondersteuning: onderhoud, terreinen
Board of directors Papa Diop, Françoise Gosset, Didier Molders, André Petithan, Maurice Sarr, Abdoulaye Diallo
Daily management André Petithan
Founded in 9 mei 2008
Newsletter e-news
Account number(s) BE40 5230 8059 6163 - TRIOBEBB met vermelding 'via donorinfo.be'
Fiscal certificate Will be issued for donations reaching a total amount of 40 € during the calendar year
Number of full-time equivalent employees(FTE) aucun
Number of volunteers 8

Audit info: Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba, fiduciaire aangesloten bij het BIBF nr70042484, werd gecontroleerd.

ASSETSLIABILITIES
Vaste activa 0 Eigen vermogen 12122
Vlottende activa 12122 Schulden en voorzieningen 0
12122 12122

The available amounts on 31/12/2012 are 12122 €. The available amounts are defined as the difference between the current assets and the sum of debts and provisions..

COSTS 2012PROCEEDS 2012
Projecten, activiteiten60/1 50008 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 73 7353
Fondsenwervingskosten60/1 4834 Legaten 73 0
Informatie, sensibilisering en educatie60/1 0 Lidmaatschapsbijdragen 73 1360
Algemene kosten excl. bezoldigingen61 749 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen 70 21145
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen62 0 Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden 70 0
Afschrijvingen en waardeverminderingen63 0 Subsidies 73 15092
Voorzieningen voor toekomstige risicos635/8 0 Andere bedrijfsopbrengsten 74 + 13111
Andere bedrijfskosten64 0 Financiële opbrengsten 75 142
Financiële kosten65 277 Uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten 76 0
Uitzonderlijke bedrijfskosten66 0
Total costs 55868 Total proceeds 58204

Balance: 2336 €

Remarks

Audit info: Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba, fiduciaire aangesloten bij het BIBF nr70042484, werd gecontroleerd.

ASSETSLIABILITIES
Vaste activa 0 Eigen vermogen 9786
Vlottende activa 9786 Schulden en voorzieningen 0
9786 9786

The available amounts on 31/12/2011 are 9786 €. The available amounts are defined as the difference between the current assets and the sum of debts and provisions..

COSTS 2011PROCEEDS 2011
Projecten, activiteiten 27722 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 10291
Fondsenwervingskosten 6497 Legaten 0
Informatie, sensibilisering en educatie 0 Lidmaatschapsbijdragen 450
Algemene kosten excl. bezoldigingen 1469 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen 15271
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0 Opbrengsten uit dienstverleningen aan de begunstigden 0
Afschrijvingen en waardeverminderingen 0 Subsidies 321
Voorzieningen voor toekomstige risicos 0 Andere bedrijfsopbrengsten 1 12100
Andere bedrijfskosten 0 Financiële opbrengsten 75
Financiële kosten 416 Uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten 0
Uitzonderlijke bedrijfskosten 0
Total costs 36103 Total proceeds 38508

Balance: 2404 €

Remarks

1. Stortigen van derde organisaties voor hun projecten in Senegal

Audit info: Deze cijfers zijn afgeleid van de jaarrekening die door Fisco Zone bvba, fiduciaire aangesloten bij het BIBF nr 70042484 werd gecontroleerd.

ASSETSLIABILITIES
Vaste activa 0 Eigen vermogen 7382
Vlottende activa 8835 Schulden en voorzieningen 1453
8835 8835

The available amounts on 31/12/2010 are 7382 €. The available amounts are defined as the difference between the current assets and the sum of debts and provisions..

COSTS 2010PROCEEDS 2010
Projecten/activiteiten1 38736 Particuliere giften en bedrijfsmecenaat 8446
Fondsenwervingskosten 3450 Legaten 0
Informatie, sensibilisering en educatie kosten 0 Lidmaatschapsbijdragen 620
Algemene kosten excl.bezoldigingen 2324 Opbrengsten uit activiteiten, sponsoring of evenementen 11802
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 0 Opbrengsten uit dienstverlening aan begunstigden 0
Afschrijvingen en waardeverminderingen 0 Subsidies 6515
Voorzieningen voor toekomstig risico 0 Andere bedrijfsopbrensgten (stortigen van derde organisaties) 2 16390
Andere bedrijfkosten 15 Financiële opbrengsten 50
Financiële kosten 894 Uitzonderlijke bedrijfsopbrengsten 0
Uitzonderlijke kosten 0
Total costs 45419 Total proceeds 43823

Balance: -1596 €

Remarks

1. Waarvan 16 147€ van overmakingen voor derde organisaties die beheren een project in dezelfde regio in Senegal.
2. Stortigen van derde organisaties voor hun projecten in Senegal